EMG vyšetření – elektromyografie Nový Bor

Elektromyografie je metoda sloužící k diagnostice poruch periferního nervového systému, poruch nervosvalového přenosu a onemocnění svalů. Pacienti jsou k nám odesíláni nejčastěji s podezřením na polyneuropatie, mononeuropatie a v rámci úžinových syndromů (syndrom karpálního tunelu).

Příprava na vyšetření EMG

Před vyšetřením vyžadujeme, aby pacient přišel s pečlivě umytou kůží vyšetřovaných končetin (nohou, rukou). Zároveň je potřeba, aby příslušná končetina nebyla prochlazená. Je tedy vhodné v chladnějším období přijít z venkovního prostředí dříve a na vyšetření jít s rukavicemi nebo teplými ponožkami.

Prosíme nepoužívat před vyšetřením krémy, masti!

Můžete normálně jíst, pít a užívat běžné léky. Vyšetření lze provádět i v těhotenství a i u pacientů s kardiostimulátorem.

Končetiny by měly být volně přístupné (např. ne v sádrové fixaci). EMG nelze provést, pokud je v místě vyšetření akutní zánětlivý proces. Otoky v místě vyšetření snižují jeho výpovědní hodnotu.

Postup při provádění výkonu

Při kondukční technice Vám laborantka přiloží na tělo snímací povrchovou elektrodu a dále stimulační elektrodu, která příslušný nerv stimuluje elektrickým impulsem. Stimulace vyvolá záškub ve svalu zásobeném stimulovaným nervem. Při jehlové technice (provádí se jen při určitých indikacích) Vám lékař zavádí velmi tenkou sterilní jehlovou elektrodu na jedno použití do příslušného svalu a změnou polohy jehly vyhledává optimální pozice pro záznam.

Vyšetření obvykle trvá 10-20 min dle rozsahu vyšetření.

Těší se na Vás Neurologie Nový Bor.